Nyhetsarkiv 2013

Økokrims trusselvurdering - regnskapsførere bør være på vakt
18.01.2013

Brøyting av offentlig vei
18.01.2013

Altinn-problemene: Forsinket levering av terminoppgave skattetrekk/arbeidsgiveravgift og betaling av dette sanksjoneres ikke
18.01.2013

Ny regnskapsstandard skal forenkle
18.01.2013

Digital konkursbehandling i Brønnøysundregistrene
18.01.2013

Endringer i merverdiavgiftsregelverket med virkning fra 1. januar 2013
11.01.2013

Databriller betalt av arbeidsgiver - skattemessig behandling
11.01.2013

Melding om endret skattekort med informasjon om hvilket foretak det gjelder
11.01.2013

Frivillig registrering for utleie av fast eiendom vil bli synlig i enhetsregisteret
11.01.2013

Stor økning i nye aksjeselskap – mange velger bort revisjon
11.01.2013

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
11.01.2013

Regelendringer fra 1. jan. 2013
04.01.2013

Nedgang i konkurser og tvangsavviklinger
04.01.2013

Straffbart å handle fra ikke godkjent renholdsvirksomhet
04.01.2013

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader
04.01.2013

Næringsdrivende må oppgi prisliste på tjenester
04.01.2013

Samvirkeforetak - endret selskapsform og plikten til å svare dokumentavgift
03.01.2013

Uendret forsinkelsesrente fra 1. januar 2013
03.01.2013

Supplement til veiledningen om pensjonsforutsetninger
03.01.2013

Tidlig selvangivelse for elektroniske brukere
03.01.2013

Nyhetsarkiv

2013
2012