Nyhetsarkiv 2012

EKSPORTKREDITT NORGE VALGTE MIRROR
Eksportkreditt Norge AS er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og handelsdepartementet.

Statens utenlandsregulativ - nye satser fra 2013
18.12.2012

Nye takseringsregler for 2012
18.12.2012

Gaver og tilstelninger gjennom arbeidsgiver i juletiden – hva kan mottas skattefritt?
18.12.2012

Skattytere som gir gaver for å bli kvitt skattepliktige gevinster
18.12.2012

To foreløpige regnskapsstandarder er gjort endelige
18.12.2012

Innenlandsregulativet - nye satser fra 2013
18.12.2012

Avgiftsbehandlingen av sluttoppgjør for leasingavtaler
18.12.2012

Elektronisk skattekort fra 2013
05.12.2012

Statusrapport 2012 fra Bokføringsstandardstyret
05.12.2012

Overgangsregler for reversering av korreksjonsinntekt
04.12.2012

Fradragsrett for inngående merverdiavgift for mva-registrert næringsdrivende ved oppstart av nytt virksomhetsområde.
04.12.2012

Endringer i beregning av pensjonsforpliktelser etter IAS 19
04.12.12

Nye bokføringsstandarder oktober 2012
30.11.2012

Ny bokføringsstandard om elektronisk fakturering
03.12.2012

Endringer i bokføringslov og -forskrift
06.11.2012

HELP Forsikring har etablert seg i Sverige
Fra 1. mai 2012 etablerte HELP Forsikring virksomhet i Sverige

MIRROR ACCOUNTING 5 ÅR I VILNIUS
I år er det 5 år siden oppstart av MIRRORs tjenesteleveranse fra Vilnius.

Mirror Accounting skriver global partneravtale med Basware om efaktura-løsningen InvoiceReady
Teknologiutviklingen generelt og sky-løsninger spesielt, åpner for effektive og grenseløse tjenester.

AIM NORWAY VALGTE MIRROR
Aerospace Industrian Maintenance, Norway (AIM Norway) er et nytt statsforetak som ble opprettet 15. desember 2011.

AKSESSPUNKT FOR EFAKTURA
I avtaler som inngås fra 1.juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i EHF-Formatet.

Nyhetsarkiv

2013
2012