Mirror Accounting er et av nordens ledende økonomi- og regnskapsmiljøer. Benytter du deg av våre tjenester sikrer du deg tilgang til et miljø med høy kompetanse, gode kvalitetssikringsrutiner, effektive systemer og gode arbeidsprosesser.

Outsourcing Services

Mirror Accounting er et av nordens ledende økonomi- og regnskapsmiljøer. Benytter du deg av våre tjenester sikrer du deg tilgang til et miljø med høy kompetanse, gode kvalitetssikringsrutiner, effektive systemer og gode arbeidsprosesser.

Dyktige medarbeidere

De fleste av våre medarbeidere har lang yrkeserfaring innen faget. Vi legger vekt på å ha en breddekompetanse som både omfatter nyutdannede økonomi- og regnskapskonsulenter i tillegg til statsautoriserte revisorer, siviløkonomer og autoriserte regnskapsførere med lengre erfaring innen yrket. Mirror Accounting lever av kompetanse og vi legger stor vekt på å oppdatere og utvikle våre medarbeidere i et fag som gjennomgår store forandringer bl.a. som følge av tilpasning til internasjonale regnskapsstandarder.

Outsourcing for deg er insourcing for oss

Dersom du vurderer å sette bort hele eller deler av økonomi- og regnskapsfunksjonen din vil du gjennom Mirror Accounting knytte til deg en partner med mange års erfaring innen outsourcing. Det som for deg er en outsourcet tjeneste, vil for oss være kjernevirksomhet. Outsourcing handler ofte om overtagelse av mennesker, og vi har gjennom årene utviklet gode prosesser som ivaretar de behov som den enkelte ansatte vil ha ved en slik overgang.

I menyen til høyre vises en oversikt over de ulike tjenestene Mirror Accounting leverer innen Outsourcing.

Vennligst ta kontakt for mer detaljert informasjon.