Historie

2009: Nordisk regnskapssenter etableres i Umeå, Sverige.
2009: Nordisk transaksjonssenter etableres i Vilnius, Litauen.
2008: Lindorff Accounting skifter navn til Mirror Accounting.
2007: Lindorff Accounting overtar økonomihåndteringen for Posten AB, og selskapet Lindorff Accounting AB etableres. 
2004: Lindorff kjøper Adviso - og selskapet blir hetende Lindorff Accounting.
2001: Norden Bedriftservice og ErgoBusiness slås sammen til ett selskap under navnet Adviso. 
2000: Posten Norge overfører sin regnskapsvirksomhet til ErgoBusiness, et selskap i ErgoGroup-konsernet.
2000: Storebrand og If Skadeforsikring overfører sin regnskaps- og lønnsadministrasjon samt forvaltning av administrative støttesystemer til et Shared Service Center - som får navnet Norden Bedriftservice. Samtidig starter selskapet tjenestesalg mot øvrige kunder.

 

Mirrors Accountings ”brand story” har historiske røtter

Valget av navnet Mirror Accounting har en klar historisk forankring:

Dagens regnskapsprinsipper oppsto på 1400-tallet i Venezia, som på den tiden var en av verdens fremste handelsbyer. Flere kjøpmenn så behovet for bedre styringsverktøy for sine virksomheter og ønsket seg muligheter for å kunne sammenligne driften seg i mellom. Venetianeren Luca Pacioli (1445-1517) regnes for å være regnskapsfagets far og var den første som skrev ned prinsippene for og satte i gang undervisning i ”double-entry accounting”.

Et par hundre år senere utkom det i England en fagbok innen accounting (Richard Dafforne, 1635) med tittelen ”The Merchants’ Mirrour”, som beskrev korrekt regnskapsførsel basert på metoden til Luca Pacioli med såkalt ”double entry” bokføring med debet og kredit i balanse.

Vi skal speile dagens best practice innen faget, derfor navnet Mirror Accounting.