Kjerneverdier

Profesjonell

Vi opprettholder den høyest mulige etiske standarden i vår omgang med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Vi leverer den beste tjenesten som er mulig, og oppfyller kundenes forventninger til tid, pris og kvalitet.
Vi er ansvarsfulle, ansvarlige og pålitelige. 

Kundeorientert

Vi samarbeider tett med kundene våre, definerer deres behov og leverer optimale løsninger. Nært kjennskap til kundenes behov gjør det mulig med kontinuerlig nyskaping og utvikling av tjenestene våre.
Vi er åpne for endringer, og har fokus på fremtiden.
 

Prestasjonsorientert

Vi har fokus på prestasjoner, prosesser og resultater.
Vi sikrer stadige forbedringer gjennom vår prestasjonsbaserte bedriftskultur.
Vi holder det vi lover, og gjør vårt ytterste for å levere.
 

Omsorgsfull

Vi bryr oss om og respekterer våre kunder, samarbeidspartnere og kolleger.
Vi er lydhøre for deres behov, ønsker og utfordringer.
Gjennom ekte engasjement og entusiasme skaper vi konstruktive, positive og varige
relasjoner.