Brøyting av offentlig vei

I disse vintertider minner vi om at merverdiavgiftsreglene i forhold til brøyting av offentlig vei er endret.

Tidligere kunne slike brøytetjenester faktureres uten merverdiavgift fordi de var omfattet av merverdiavgiftslovens såkalte veifritak. Veifritaket ble opphevet fra og med årsskiftet 2012/2013. Brøytetjenester utført etter 31. desember 2012 må derfor faktureres med merverdiavgift.


Kilde: NARF
Publisering: 18.1.2013