Altinn-problemene: Forsinket levering av terminoppgave skattetrekk/arbeidsgiveravgift og betaling av dette sanksjoneres ikke

Det bes om at oppgavelevering skjer så raskt som mulig og at betalinger gjennomføres innen 21. januar.

Som i fjor er det i år problematisk å få levert 6. termin av terminoppgaven for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift innen oppgavefristen. Skattedirektoratet skriver følgende om sanksjonering og forsinkelsesrenter i e-post mottatt kl 15.55 fristdagen:

"Oversittelse av fristen for innberetning og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 6. termin 2012, som skyldes problemer med å få levert via Altinn, vil ikke medføre at det iverksettes sanksjoner dersom levering foretas så raskt som mulig. Det vil herunder ikke påløpe forsinkelsesrenter på forsinket oppgjør dersom innberetning og oppgjør er foretatt sendes innen 21. januar 2013."

NARF beklager for øvrig at Skattedirektoratet ikke fattet avgjørelsen tidligere fristdagen. Vi ba i går om at avgjørelse måtte komme senest på formiddagen i dag. Vi kommer for øvrig til å følge opp Altinn-problemene ytterligere med tanke på kommende oppgavefrister, både med hensyn til kapasitet i løsningen, teknisk pålitelighet og informasjonsberedskapen. Etter hva vi har fått opplyst gjennom sommeren og høsten 2012, skulle det være iverksatt en rekke forbedringer som skulle hindre slike problemer. Når problemene fra de senere årene nå likevel fortsetter, er situasjonen med Altinn uholdbar.


Kilde: NARF
Publisering: 18.1.2013