Endringer i merverdiavgiftsregelverket med virkning fra 1. januar 2013

Merverdiavgiftsendringene som ble varslet i statsbudsjettet er nå gjennomført

De viktigste endringene er:

• Fjerning av vei- og banefritaket
• Reinnføring av refusjon av merverdiavgift for utenlandske transportører ved grenseoverskridende transport
• Reglene om merverdiavgift og omregistreringsavgift foreslås harmonisert
• Reduksjon av omregistereringsavgiften

Vi viser til vår tidligere artikkel om endringene.

Finansdepartementet har publisert en nettside med regelendringer fra 1. januar 2013 på Finansdepartementets ansvarsområde.


Kilde: NARF
Publisering: 11.01.2013