Melding om endret skattekort med informasjon om hvilket foretak det gjelder

Når en ansatt endrer skattekort sendes det en e-post om dette til arbeidsgiver, eventuelt arbeidsgivers regnskapsfører. Denne meldingen skal endres, slik at det fremgår hvilket foretak endringen vedrører.

Pr. i dag ser en melding til arbeidsgiver om endret skattekort slik ut:

"Minst én av dine ansatte har endret sitt skattekort. Du må hente nye skattekort før neste lønnskjøring. Vennlig hilsen Skatteetaten"

Når slik melding sendes til arbeidsgivers eksterne regnskapsfører blir den relativt verdiløs så lenge det ikke fremgår hvilket foretak meldingen gjelder. Skatteetaten har derfor etter påtrykk fra NARF varslet at de vil endre standardmeldingen slik at organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver skal fremgå.


Kilde: NARF
Publisering: 11.01.2013