Nedgang i konkurser og tvangsavviklinger

Fra 2011 til 2012 sank antallet konkurser og tvangsavviklinger med ca. 12%.

I en pressemelding fra Brønnøysundregistrene opplyses det om at det i november 2012 ble registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november 2011. I løpet av de elleve første månedene i 2012 ble det registrert 12,5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i løpet av de elleve første månedene i 2011.

I november 2012 ble det registrert 380 konkurser og tvangsavviklinger her i landet. Det tilsvarende tallet for november 2011 var 434. I løpet av de elleve første månedene i 2012 var det 4.450 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mens det tilsvarende tallet for 2011 var 5.084.


Kilde: NARF

Publisering: 04.01.2013