Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Tjenester

Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene advisory og outsourcing. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon. Vi leverer tjenester fra Oslo, Stockholm, Umeå og Vilnius. 

Advisory


Outsourcing Services