Samvirkeforetak - endret selskapsform og plikten til å svare dokumentavgift

Departementet finner det uhensiktsmessig og urimelig at visse BA-foretak må svare dokumentavgift ved overgang til samvirkeforetak

Tinglysningsmessig overgangsordning er innrømmet for visse BA-foretak. Ordningen som er vedtatt innebærer at fast eienodm fra visse oppløste BA-foretak til nystiftet aksjeselskap eller forening, kan tinglyses som en navneendring. Navneendringen utløser verken tinglysningsgebyr eller dokumentavgift.

Vil du lese mer om ordningen kan du gjøre det her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2012/ba-foretak-tinglysing-overgangsor.html?id=710635

Kilde: NARF

Publisering: 03.01.2013