Uendret forsinkelsesrente fra 1. januar 2013

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2013. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 7 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling.

Se forskriften her (fastsettelse av rentesatsen)

Les mer om forsinkelsesrente her

Se også Finansdepartementets forsinkelsesrentekalkulator

Retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente


Kilde: NARF

Publisering: 03.01.2013