Tidlig selvangivelse for elektroniske brukere

Fra 2013 vil alle som er elektroniske brukere (e-bruker) hos Skatteetaten få selvangivelsen tidligere. E-brukere får selvangivelsen 19. mars. Alle andre får den 2. april.

- Regjeringen har i Digitaliseringsprogrammet sagt at digital kommunikasjon skal være hovedregelen for dialog mellom staten og innbyggerne. Jeg er stolt over at Skatteetaten ligger i forkant av denne utviklingen og at vi fra neste år kan gi e-brukere en gulrot. De får selvangivelsen i Altinn to uker tidligere, sier Skattedirektør Svein R. Kristensen.

- Selvangivelsen er hundre år i 2013. Da passer det spesielt godt å si farvel til papiret. Digitale løsninger gir oss et riktigere og raskere skatteoppgjør. Det er ikke med vemod jeg sier farvel til papiret. Denne utviklingen tjener vi alle på. Digitale løsninger er sikrere for skattyter og bedre for fellesskapet, sier Kristensen.

Alle vil få mulighet til å bli elektroniske brukere. Øvrige skattytere vil ha like god tid som tidligere til å gå gjennom selvangivelsen, fylle ut og levere som tidligere.

Skatteetaten er trygge på at en digitalisering av selvangivelsen ikke vil by på store utfordringer for befolkningen. 2,2 millioner nordmenn bruker nettbank. Tre av fire husstander i Norge har tilgang på bredbånd (SSB) og 86 prosent av befolkningen har de siste tre månedene brukt Internett å søke etter informasjon om varer og tjenester (SSB).

E-brukere

Alle som vil bli e-bruker og motta elektronisk post fra Skatteetaten, må gi oss sitt samtykke. Det kan gjøres her: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Motta-elektronisk-post-fra-Skatteetaten/

Som e-bruker mottar du informasjon om selvangivelsen og skatteoppgjøret kun i elektronisk form. Du får også annen post fra oss elektronisk. For å få selvangivelsen for 2012 19. mars må du registrere deg som e-bruker før 1. mars.

Det er kun personlige skattytere som kan bruke denne tjenesten. Samtykket avgis for både skatteområdet og folkeregisterområdet.

Dette er fordelene

• Du får selvangivelsen og skatteoppgjøret elektronisk. Vi varsler deg både på mobil og e-post når selvangivelsen og skatteoppgjøret blir sendt ut.
• Du får selvangivelsen 19. mars – 2 uker før de som ikke er e-brukere.
• Du får raskere svar på en sak eller en henvendelse til oss, fordi vi unngår postgang.
• Du blir varslet med sms eller en e-post om at Skatteetaten har sendt deg et brev.
• Brevet blir tatt vare på i ditt eget arkiv i altinn.no, sammen med annen elektronisk post.
• Du kan svare direkte til saksbehandler via et svarskjema.
• Du forhindrer at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger.


Kilde: altinn.no

Publisering: 03.01.2013