EKSPORTKREDITT NORGE VALGTE MIRROR

Eksportkreditt Norge AS er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og handelsdepartementet. Selskapet har vært operativt siden 25. juni 2012 og har ca. 40 tilsatte.
Selskapets hovedmål er å fremme norsk eksport gjennom konkurransedyktig, effektiv og tilgjengelig eksportfinansiering. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til promotering og salg, søknadsbehandling, tilsagn, utbetaling samt oppfølging av lån.

Eksportkreditt Norge AS ønsker å benytte ekstern leverandør til å håndtere ulike lønnsrelaterte tjenester på vegne av selskapet. Dette omfatter blant annet lønnskjøring, reise- og utleggsrefusjon, ferie og fraværshåndtering og rapportering internt og til myndighetene. Dette resulterte i at selskapet la ut disse tjenestene på et offentlig anbud senhøstes 2012, og etter å ha vurdert alle mottatte tilbud valgte de Mirror Accounting som sin leverandør av lønnstjenester.
Leveransen skal utføres på Huldt & Lillevik og oppstart er allerede fra januar 2013.