Statens utenlandsregulativ - nye satser fra 2013

Oversikt over nye satser for nattillegg og kostgodtgjørelse, gjeldende fra 1. januar 2013, følger her: PM 2012-23:


Kilde: NARF

Publisering: 18 12 2012