Nye takseringsregler for 2012

Skattedirektoratet fastsatte 22. november i forskrift nye takseringsregler av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 (takseringsreglene). Forskriften er gjengitt i Skd-melding 11/12.

De nye takseringsreglene er å finne i sin helhet her


Kilde: NARF

Publisering: 18.12.2012