Innenlandsregulativet - nye satser fra 2013

Satsene i statens reiseregulativ innland er endret med virkning fra 1. januar 2013.

De nye satsene (2012-satser i parantes):

Bruk av egen bil - satser for kilometergodtgjørelse

• Kjøring inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,05 (kr. 3,90) pr. km.
• Kjøring over 10 000 km i kalenderåret: kr 3,40 (kr. 3,25) pr. km.
• Tilhengertilleg kr 0,85 (kr. 0,70) pr. km.

Bruk av andre egne fremkomstmidler

• Snøscooter og ATV: kr 7,50 (kr. 7,20) pr. km.
• Båt med motor fra og med 50 hk: kr 7,30 (kr. 7,00) pr. km.
• EL-bil: kr 4,20 (kr. 4,10) pr. km.
• Andre fremkomstmidler: kr 1,75 (kr. 1,50) pr. km.

Kostgodtgjørelse for dagsreiser (uten overnatting)

• For reiser inntil 5 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 175,- (kr. 170) dersom forholdene tilsier det
• For reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 195,- (kr. 190)
• For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer, tilstås en ulegitimert sats på kr 300,- (kr. 290)
• For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 495,- (kr. 480)

Kostgodtgjørelse ved overnatting

• For reiser fra og med 12 timer, tilstås en ulegitimert sats på kr 670,- (kr. 640)

Nattillegg

• Ulegitimert nattillegg ved overnatting er kr 410,- (kr. 400)
• Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende dekkes inntil kr 1 600,- (kr. 1.550)
Virkningstidspunktet for de nye satsene i avtalen gjelder fra 1. januar 2013.


Kilde:
PM 2012-20
***
Med virkning fra 1. januar 2013 er det også gjort endringer i "Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting", se PM 2012-21.

Publisering: 18.12.2012