Elektronisk skattekort fra 2013

Prøveordningen der arbeidsgiver kan hente skattekort for sine ansatte elektronisk starter 10.12.12.

Med elektronisk skattekort slipper arbeidsgiver å oppdatere lønnssystemet manuelt når en ansatt for eksempel har endret skattekort eller ved nyansettelser. 2013 er et overgangsår der arbeidsgiver frivillig kan ta i bruk det nye systemet for skattekort. Skatteetaten sender ut skattekort på papir, og de ansatte må levere skattekortet til sin arbeidsgiver. Papirskattekortene avvikles i sin helhet fra inntektsåret 2014.

Les mer

Kilde: NARF

Publisering: 05.12.2012