Statusrapport 2012 fra Bokføringsstandardstyret

Den årlige statusrapporten fra Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse gir en oversikt over nye og endrede bokføringsstandarder, uttalelser til god bokføringsskikk og høringsutkast. Videre omtales pågående og planlagte prosjekter.

Bokføringsstandardstyret har vedtatt fire nye bokføringsstandarder i 2012. Dette er

• NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale
• NBS 2 Kontrollsporet
• NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år
• NBS 4 Elektronisk fakturering

Det er ikke utgitt nye eller endrede uttalelser om god bokføringsskikk.

Følgende høringsutkast er utgitt:

• NBS(HU) Dokumentasjon av balansen

For mer informasjon, se Statusrapport 2012.

Kilde: NARF

Publisering: 05.12.2012