MIRROR ACCOUNTING 5 ÅR I VILNIUSI år er det 5 år siden oppstart av MIRRORs tjenesteleveranse fra Vilnius. 
Mirror Support Services UAB i Vilnius er et 100% eiet datterselskap av Mirror Accounting AS, og har siden sommer 2007 levert tjenester til MIRRORs kunder i Norge og Sverige.

I løpet av disse 5 årene har Vilnius-kontoret utviklet seg til et stort transaksjonssenter med 60 ansatte, og fra sommer 2010 har alle kunde- og leverandørfakturatjenestene til MIRRORs norske kunder blitt levert fra Vilnius.

Tjenestene leveres på nordiske språk, og derfor må alle ansatte beherske norsk eller svensk. De som ikke har språkkunnskap fra før, gjennomgår en omfattende språkopplæring før de settes inn i produksjonen.

Vilnius ble valgt ikke bare på grunn av lavere kostnader, men også på grunn av tilgang til høyt utdannet og motivert personell. Derfor er kvalitet og effektivitet som leveres fra Vilnius av like høy standard som leveranser fra nordiske land.

MIRRORs nearshore konsept med kundefront og direkte tilgang til regnskapsfaglige rådgivere i Norge og Sverige, og produksjon av tjenester i Vilnius, er en kostnadseffektiv og slagkraftig kombinasjon – som styrkes av at alle tjenester leveres til kunden på nordiske språk.


På bildet ser vi daglig leder Kolbjørn Midttun (nr. 2 fra venstre) sammen med noen av sine litauiske medarbeidere)