AIM NORWAY VALGTE MIRROR

Aerospace Industrial Maintenance, Norway (AIM Norway)  er et nytt statsforetak som ble opprettet 15. desember 2011. Statsforetaket utgjør det som tidligere ble omtalt som ”Luftforsvarets hovedverksted Kjeller” og som frem til 15.11.2011 tilhørte Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Oppdragsporteføljen deres er i hovedsak tyngre vedlikehold og modifikasjoner på Forsvarets fly og helikoptre. AIM Norway har hovedbase på Kjeller med ca. 400 ansatte.

AIM Norway valgte  Mirror Accounting som sin leverandør av regnskapstjenester, og oppstart av tjenesten var fra 1.1.2012. Regnskapet blir levert på vår plattform OneMirror med Axapta som regnskapssystem og Basware som system for elektronisk  håndtering av inngående fakturaer. I 2. kvartal 2012 vil AIM Norway bli satt opp på Mirror Accounting sitt eget aksesspunkt for distribusjon av efaktura og dermed fra ca. 1.6.2012 være klar for å sende efaktura til alle kunder som krever eller ønsker dette.

Vi ønsker AIM Norway velkommen som ny kunde!