AKSESSPUNKT FOR EFAKTURA

I avtaler som inngås fra 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i EHF-formatet. MIRROR ACCOUNTING er som en av de første i landet et godkjent aksesspunkt som kan distribuere e-faktura på EHF-format. Ta kontakt med Mirror Accounting dersom dere har behov for å ta i bruk e-faktura.

Dere kan lese mer om godkjente aksesspunkt på denne linken.