Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Inngående faktura

Du kan velge å overlate hele eller deler av den inngående fakturaprosessen til oss. Våre prosesskonsulenter er spesialister på fagområdet, og vi har gjennom år utviklet prosesser hvor det er mulig å hente ut betydelige stordriftsfordeler. 

Faktura mottak   Fakturabehandling
 • Skanning av papirfaktura
 • Mottak av efaktura
 • Overføring til system for elektronisk  fakturabehandling

   
 •  
 • Oversendelse av faktura til godkjenning
 • Oppfølging av ubehandlede fakturaer
 • Kvalitetskontroll av kontering, mva o.l.
 • Manuell match mot innkjøpsordre 
   
 • Ajourhold   Utbetaling til leverandør
 • Registrering av nye leverandører
 • Endring av faste data på eksisterende leverandører
 • Ajourhold av godkjennere i fakturaflytsystemet 
 •  
 • Remittering av ordinære fakturaer
 • Manuell utbetaling i særskilte tilfeller 
   
 •     Leverandørreskontro
     
 • Vedlikehold av leverandørreskontro
 • Avstemming av leverandørresontro
 •  

  Kontaktperson:    Jay Sriphirom
                                  Tlf: +47 41 44 17 21