Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Utgående faktura

Du kan velge å overlate hele eller deler av den utgående fakturaprosessen til oss. Våre prosesskonsulenter er spesialister på fagområdet, og vi har gjennom år utviklet prosesser hvor det er mulig å hente ut betydelige stordriftsfordeler.

 

Ajourhold av kunderegister   Periodeavslutning
 • Registrering av nye kunder
 • Endring av faste data på eksisterende kunder 

   
 •  
 • Tapsavsetning/tapsføring for konstaterte tap
 • Avstemming av kundereskontro mot hovedbok
 • Avstemming av bankkonti
   
 • Fakturering   Kravshåntering
 • Registrering av ordre eller import av fil fra forsystem
 • Faktura og posteringer genereres i økonomisystemet
 • Faktura sendes til kunde pr. post eller som efaktura 

   
 •  
 • Purring
 • Rentenota
 • Inkasso
 • Konkurs/gjeldsordning
   
 • Innbetalinger/kundereskontro    
 • Import av innbetalinger fra bank
 • Registrering av manuelle innbetalinger fra kunde
 • Vedlikehold av kundereskontro 
 •    

   

  Kontaktperson:    Jay Sriphirom
                                  Tlf: +47 41 44 17 21