Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Regnskap

Rask tilgjengelighet til korrekte styringsdata er i dag en forutsetning for en hver bedrifts utvikling. For å oppnå dette er det en premiss at man utnytter moderne teknologi og effektive regnskapsrutiner. Ved å benytte Mirror Accounting som partner sikrer du deg tilgang til moderne verktøy og til effektive arbeidsprosesser som er utviklet over tid.

Mirror Accounting leverer et bredt spekter av tjenester, alle preget av høy kompetanse og vel utprøvde systemer.


 

Budsjett   Avslutning
 • Budsjett og prognoser
 • Gevinst/tap, balanse og kontanter
   
 •  
 • Periodisk avslutning
 • Årsavslutning
   
 • Postering   Rapportering
 • Import fra andre kundesystemer
 • Import fra egne tjenester
 • Manuell postering
   
 •  
 • Selskapsrapporter
 • Konsernrapporter
 • Offentlige rapporter
   
 • Vedlikehold   Konsolidering
 • Konti og registre
 • Kapitalforvaltning 
   
 •  
 • Konsoliderte rapporter

   

 • Kontaktperson:    Jay Sriphirom
                                  Tlf: +47 41 44 17 21