Insourcing av medarbeidere

Hva kan Mirror tilby nye medarbeidere

Alle vil få ny ansettelseskontrakt ved overføring til i Mirror. Du vil opprettholde din ansiennitet fra tidligere arbeidsgiver. Når det gjelder lønn vil du bli innplassert i nærmeste trinn i lønnstabellen mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening. Øvrige goder vil bli forsøkt tilpasset Mirrors ordninger som f. eks forsikringer, arbeidstid etc. Du har i følge Arbeidsmiljøloven rett til å opprettholde de individuelle goder du har i dag, men erfaringsmessig er det fordel både for Mirror og de enkelte at vi samordner så mye som mulig, uten at du derved skal komme dårligere ut.

Du kan se frem til å komme i et arbeidsmiljø som har ditt kompetanseområde som sin kjernevirksomhet, hvilket gir store muligheter for variasjon og utvikling.

Ansatte vilkår/goder

Mirror er omfattet av tariffavtale mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling av våre medarbeidere og lederutvikling av våre ledere, er et viktig fokusområde i konsernet. Vi ønsker å dyktiggjøre og utvikle medarbeiderne våre slik at de opplever at de utvikler seg i jobben sin, og evner å utføre jobben på en enda bedre måte.

Vi vet at dyktige ledere er avgjørende for at vi skal lykkes med de mål som er satt i selskapet Det er gode ledere som evner å motivere, utvikle og beholde medarbeiderne. Vi gjennomfører flere lederutviklingsprogram både i Norge og Sverige.

Trivsel gir gode arbeidsprestasjoner

Vi måler årlig hvordan vi klarer å utnytte humankapitalen vår på best mulig måte, og tilstreber gjennom dette en stadig forbedring. Vi håper at Mirror vil være en spennende og utviklende arbeidsgiver. Vi tror på at høy grad av trivsel og arbeidsglede gir de beste arbeidsprestasjoner.