Personalpolicy

Mirrors har en felles personalpolicy for hele gruppen for å sikre en felles kultur basert på Mirrors kjerneverdier, etiske retningslinjer og forretningsplaner. Vår personalpolicy uttrykker de verdier som danner grunnlaget for hva medarbeidere kan forvente seg av Mirror og hva Mirror forventer av sine medarbeidere. Dette ligger igjen  til grunn for å skape et best mulig økonomisk resultat for konsernet.

Overordnet personalpolicy:

  • Tiltrekke, beholde og utvikle engasjerte og motiverte medarbeidere
  • Bidra til at Mirror har forretningsorienterte og engasjerte ledere
  • Utvikle og vedlikeholde et arbeidsmiljø med mangfold og uten diskriminering, både hva gjelder kjønn, alder og etnisitet
  • Sikre at hele det arbeidsrettslige regel- og avtaleverk overholdes på nasjonalt nivå

 

Erfaring fra integrasjons- og insourcingsprosjekter

Mirror er et selskap som flere bedrifter har outsourcet deler av sin virksomhet til. Vi har derfor relativt lang erfaring med integrasjonsprosesser. Denne erfaringen har gitt oss kunnskaper om hvordan vi kan integrere – og ønske våre nye medarbeidere velkommen på en best mulig måte.