Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Management for Hire

En bedrift er til enhver tid avhengig av å ha en ledelse som kan håndtere bedriftens løpende utfordringer. Midlertidig ledelse er ofte en lønnsom løsning dersom det skulle oppstå et ledelsesmessig vakum i en organisasjon.

Medarbeiderne i Advisory har bred erfaring som konsulenter og ledere. Vi er derfor i stand til raskt å bistå og vurdere din virksomhet i et strategisk og operasjonelt perspektiv. Vi skreddersyr en løsning som ivaretar virksomhetens dagsaktuelle behov og legger med det et godt grunnlag for den som senere permanent skal fylle lederposisjonen.