Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Shared Services

Stadig flere selskaper har de siste 10 årene oppdaget muligheten for å samle interne tjenester i shared service sentre, som leverer tjenester til øvrige deler av virksomheten.

Erfaringen viser at det legges ulike motiver til grunn for dette. Gjennom våre prosjekter knyttet til implementering og utvikling av shared services, har vi identifisert rundt tjue drivere som vi mener selskaper må ha et forhold til. Desto mer bevissthet som gjøres rundt driverne, desto større er sannsynligheten for at det bygges et godt fundament for fremtiden.

Mirror som selskap startet som et shared service senter. Vi har vært gjennom hele reisen fra utskillelse i et shared service senter til profesjonalisering av tjenester mot eksterne kunder.

Vår erfaring knyttet til utvikling av shared services er unik i Norden. Gjennom 10 år har vi tilpasset hele organisasjonen til å bli en profesjonell aktør på det åpne markedet.

Vår kompetanse benytter vil til å bistå andre selskaper som planlegger eller har opprettet shared services.

Vi kan bistå deg med følgende innen shared services:

        ·         Definere gevinstpotensial
        ·         Utarbeide beslutningsgrunnlag
        ·         Gjennomføre forstudie
        ·         Prosjektledelse: Implementering av shared services
        ·         Optimalisering av shared services

Ta kontakt dersom du ønsker å høre om våre erfaringer og hvilke muligheter selskaper har med å etablere shared services.