Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Restrukturering av økonomifunksjonen

Det siste årets uroligheter i næringslivet har ført til økt fokus på økonomistyring. I mange tilfeller medfører dette et ønske om restrukturering for å oppnå forbedret presisjon og effektivitet.

Mirror bistår selskaper i slike endringsprosesser. Vi tilbyr en uforpliktende gjennomgang av våre erfaringer, der vi samtidig presenterer Mirror sitt konsept for å sikre varige endringer i slike prosesser.

·         Hvilke alternativer finnes for organisering av økonomifunksjonen?
·         Hva er styrkene og svakhetene til de ulike alternativene?
·         Hvilke drivere bør legges til grunn i en endringsprosess?
·         Hva er de kritiske suksessfaktorene?
·         Hvilke vanlige ”feller” må man unngå?
·         Hvordan sikre nødvendig fundament og forankring for endringer?
Grunnlaget for implementering av varige endringer er at man gjør det i riktig rekkefølge. I mange tilfeller oppdager vi at planlagt effekt av endringer uteblir, da det ikke i stor nok grad er tatt hensyn til de riktige faktorene.
Vi kjenner grunnlaget for suksess, og kan bistå deg i arbeidet med modernisering av økonomifunksjonen.