Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Regnskap og rapportering for pensjonskasser

Kompleksiteten i regnskapsføring for pensjonskasser i kombinasjon med offentlig rapportering stiller stadig høyere krav til kompetansen og kapasiteten i regnskapsavdelingen.

Vår regnskaps- og rådgivningsavdeling er til enhver tid oppdatert på lover og forskrifter. Vi vil kunne være en viktig støttespiller for pensjonskasser i forbindelse med regnskapsavleggelsen og rapporteringen.

Vi har gjennom mange år bygget opp et sterkt miljø omkring regnskap og rådgivning, med spisskompetanse på regnskapsførsel for pensjonskasser og forsikringsselskaper. Vi ivaretar i dag regnskapsfunksjonen for mer enn 20 pensjons-kasser og flere livs- og skadeforsikringsselskaper.

Vi kan levere alt fra komplett regnskapsføring og fullstendig rapportering til enkelte deler av arbeidet innenfor disse områdene som tilpasses kundens behov.
 

Mirror tilbyr:    
 • Bokføring
 • Kontoavstemming
 • Årsregnskap med noter
 • Delårsregnskap
 • Selvangivelse   
 • Nøkkeltallsrapportering

   
 •  
 • Kapitaldekningsoppgave
 • Stresstest
 • PORT rapportering
 • Oppfølging/overvåking av lovpålagte krav
 • Rådgivning knyttet til regnskap, skatt og
       lovendringer 
 • Annen offentlig rapportering
   
 • Kontaktperson:    Jay Sriphirom
                                  Tlf: +47 41 44 17 21