Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Likviditetsstyring

Likviditetsstyring fordrer gode verktøy, god koordinering og god oppfølging – og Mirror Accounting leverer de verktøy og den kompetansen du trenger for en effektiv daglig likviditetsstyring.
 
Mirror Accounting utfører blant annet:
  • Likvidetsbudsjetter / saldolister / avviksanalyser
  • Transaksjonsstatistikker / produktutvikling
  • Valutaoversikter / vekslinger, konto- og kapitalreguleringer
  • Koordinering / oppfølging mot bankforbindelser - opplæring og brukerseminar
  • Etablering / vedlikehold av kontostrukturer, trekkfullmakter, betalingsavtaler og tilgang banksystem

God likvidetstyring gir bedre grunnlag for beslutninger og gevinster som likviditetsprognoser, høyere avkastning av frigjorte midler, reduserte kostnader ved optimal bruk av banktjenester og større sikkerhet i punktlig betaling samt redusert risiko for svindel.

Kontaktperson:    Jay Sriphirom
                                Tlf: +47 41 44 17 21