Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Advisory

Dybde- og breddekunnskap om økonomi og regnskap er grunnlaget for alle våre tjenester. Vi i Mirror kan hjelpe deg med å sikre besparelser, effektive systemer og skjerpet fokus på de ting som skaper mest verdi for din bedrift.

Vi er både ”arkitekter” og ”håndverkere” innenfor vårt fagområde. Våre rådgivere er blant annet tidligere økonomisjefer, regnskapssjefer, økonomidirektører og Controllere. Vi kan gå inn i kortere og lengre oppdrag for å bistå din bedrift. Vi kan alle prosesser i økonomifunksjonen, for vi har selv vært med å legge sten for sten. Vi har snudd og vendt, pusset og slipt, slik at vi har tilpasset alle prosesser løpende.

Her kan du lese mer om hva vi kan bistå din bedrift med:

        ·         Restrukturering av økonomifunksjonen
        ·         Shared Services
        ·         Årsoppgjør
        ·         Regnskapskontroll
        ·         Management for Hire