Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Outsourcing Services

Mirror Accounting er et av nordens ledende økonomi- og regnskapsmiljøer. Benytter du deg av våre tjenester sikrer du deg tilgang til et miljø med høy kompetanse, gode kvalitetssikringsrutiner, effektive systemer og gode arbeidsprosesser.

Dersom du vurderer å sette bort hele eller deler av økonomi- og regnskapsfunksjonen din vil du gjennom Mirror Accounting knytte til deg en partner med mange års erfaring innen outsourcing. Det som for deg er en outsourcet tjeneste, vil for oss være kjernevirksomhet. Outsourcing handler ofte om overtagelse av mennesker, og vi har gjennom årene utviklet gode prosesser som ivaretar de behov som den enkelte ansatte vil ha ved en slik overgang.

        ·         Regnskap
        ·         Likviditetsstyring
        ·         Inngående faktura
        ·         Utgående faktura
        ·         Regnskap og rapportering for pensjonskasser